8. feb Borgermøde om skovrejsningsprojekt ved Velhustedvej Tid: kl. 19:00 - 20:30 Sted: Arrangør: Kibæk Lokalråd
‹ Tilbage til kalender

Herning Kommune inviterer til borgermøde om planerne for skovrejsning nord for Kibæk.
Mødet finder sted d. 8. februar klokken 19:00-20:30 i Mellemtorvet på Kibæk Skole.
På borgermødet vil Herning Kommune gennemgå baggrunden for udpegningen af de 23 ha til skovrejsning og præsentere de foreløbige planer for skoven.
Der vil blive mulighed for at stille spørgsmål samt komme med ideer og ønsker, som kan indgå i den videre planlægning.
Herning Kommune vil sammen med Lokalrådet i Kibæk opfordre alle som kunne have interesse i projektet til at komme og være med til en fælles snak om udformningen af det nye bynære skovområde.

Praktisk information:
Mødet finder sted 8. februar kl. 19:00-20:30 på Kibæk Skole, Mellemtorvet, Velhustedvej 10, 6933 Kibæk
Har du spørgsmål så kontakt projektleder Peter Nedergaard Jensen. Tlf. 2161 9339 eller mail: ngope@herning.dk

Pris: Gratis