Vil du også gerne have din event på byens infoskærme?

Ønsker din forening at blive en del af www.kibæk.com og dermed få mulighed for at få arrangementer med på kalenderen og reklamespot på byens infoskærme er der følgende muligheder:

MINI-medlem 500,- pr. år
Underside på www.kibæk.com hvor din forening præsenteres (+link til egen hjemmeside).
Hvis du ønsker et reklamespot på infoskærmene koster dette 850,- pr. arrangement.

MAXI-medlem 2500,- pr. år
Underside på www.kibæk.com hvor din forening præsenteres (+link til egen hjemmeside).
3 årlige arrangementspots på infoskærmene.
Som MAXI-medlem kan yderligere spots kan tilkøbes for kr. 395,- pr. event.

SPOT UDEN MEDLEMSKAB:
Ønsker din forening ikke at tegne medlemskab til hjemmesiden her – kan der købes et spot på de digitale infotavler for 1.500 kr. pr. stk (max visning 4 uger før eventet afholdes).

EKSTRA:
Spot på infoskærmene vises også på Facebooksiden “Det sker i Kibæk”.

Vær opmærksom på at skærmene kun bruges til events og ikke til kommerciel formål.

Kontakt Kibæk Lokalråd på kibaek.lokalraad@gmail.com hvis du ønsker at vide mere eller tilmelde din forening.

Initiativet til www.kibæk.com og opsætning af byens infoskærme er taget af Kibæk Lokalråd og en arbejdsgruppe under byfornyelsesprojektet som også står bag Facebooksiden “Det sker i Kibæk”.

Projektet udspringer af et fælles ønske om at synliggøre alt det gode der sker i løbet af året i Kibæk, bl.a. ved en fælles kalender for foreningerne i byen og skabe mulighed for foreningerne for at synliggøre deres arrangementer og tilbud til byens borgere på infotavlerne i byen.