Kibæk Møllelaug

Møllevænget 19
6933 Kibæk

Kontakt:
Mogens Øster
Tlf. 40 68 05 73
oester.mogens@gmail.com

www.kibaekmoelle.dk

Kibæk Mølle har gennem tiden været privatejet. Da den sidste møller Thorvald Eriksen døde, opstod tanken om, at bevare den kulturhistoriske bygning med dens lange historie, og den store betydning Møllen har haft for området og Kibæks opståen. Aaskov kommune var initiativtager til at Kibæk Møllelaug blev oprettet i 1995. Møllelauget købte Kibæk Mølle af enkefru Signe Eriksen.

Bag Kibæk Møllelaug står i dag en Støtteforening med mange medlemmer, som primært har til opgave via forskellige arrangementer at skaffe penge til Møllens drift og renovering. Dette sker under de selvsupplerende grupper KULTURMØLLEN & FIDDLERS. Endvidere er der rigtig mange borgere, der lægger frivillig arbejdskraft til for at bevare Møllen.

Møllen er rammen om mange sociale, musikalske og kulturelle arrangementer, hvortil der er adgang for alle borgere, og vi oplever en stigende interesse for de aktiviteter, der sker i og omkring møllen.

Læs mere om kommende arrangementer på Møllen eller mulighed for at leje Møllen til private fester HER