Assing Kirke
Vardevej 115
6933 Kibæk

Assing Kirkes Sognehus
Sandfeldparken 4
6933 Kibæk

Sognepræst
Klaus Buch Møberg
Telefon: 61 22 25 10
kbm@km.dk

Kirken og gudstjenester

På Vardevej 115, 6933 Kibæk finder du Assing Kirke. Vores kirke er rammen om vores gudstjenestefællesskab. Du kan komme til gudstjeneste i Assing Kirke hver søndag og helligdage året rundt.

Der afholdes også børne- og ungdomsgudstjenester samt friluftsgudstjeneste, mange af disse afvikles i Sognehuset. Du finder en oversigt over gudstjenester her.

Sognehuset og aktiviteter

På Sandfeldparken 4, 6933 Kibæk finder du vores sognehus. I sognehuset foregår undervisning af konfirmander og minikonfirmander. Det er også her kirkens kor øver.

Desuden er huset ramme om mange forskellige arrangementer og aktiviteter som Sognehusaften, Assing Sogne-syng-sammen, børnegudstjenester, babysalmesang, barselscafé og menighedsrådsmøder. Se oversigt over aktiviteter i Sognehuset her.

I sognehuset finder du også kirkekontoret og sognemedarbejderens kontor, hvor henholdsvis kordegnen og sognemedarbejderen har deres arbejdsplads.
Du finder vores kontaktoplysninger her.