Kibæk Missionshus - en af kirkens baghaver, hvor tro, tvivl og fællesskab kommer på dagsordenen

Kibæk Missionshus
Assing-Kibæk
Indre Mission

 

Solbakken 9
6933 Kibæk

Formand:
Marianne Vestergaard
vestergaard.ma@gmail.com

www.kibaekmissionshus.dk

Vi vil gerne indbyde til de mange og varierede aktiviteter i vores missionshus. Træd indenfor i de lyse og venlige lokaler; dørtærsklen er ikke så høj, som du måske tror! Her er der samlinger for de små og de unge, for de voksne og de ældre, kort sagt for børn i alle aldre.

Vi vil med det, der foregår i huset, gerne invitere til et åbent og varmt fællesskab om Guds Ord og være med til at pege på Jesus som frelser.

I en tid, hvor alting sker i et rasende tempo, hvor arbejdet stresser, fritidsinteresser og medier kalder på vores opmærksomhed, og moden skifter, er det måske på sin plads for en stund at blive stille for Guds tale til mig, den enkelte. Det kan ske i kirken, men også her i huset. Med vores mødeaktivitet vil vi gerne være en del af kirkens arbejde og opmuntre til fællesskab om bibellæsning, bøn og lovsang – ikke som et alternativ til kirkens gudstjeneste, men snarere som en forlængelse i hverdagen.

Hjertelig velkommen – der er også plads til dig, og vi glæder os til at se dig!